Over Stichting Beleveniscollectief

Over Stichting Beleveniscollectief

Het Beleveniscollectief wordt gevormd door een groep kunstenaars die door samenwerking bredere projecten op het gebied van omgevingsvormgeving realiseren. 

Het doel van de stichting is het aanbieden van een totaalconcept voor het ontwerpen en realiseren van o.a. bespeelbare- en beleefbare sculpturen en objecten, speelterreinen, belevenislandschappen, ontmoetingsplaatsen en recreatieve voorzieningen. Meer in het algemeen houden we ons bezig met de verbetering van het woon- en leefklimaat.

Per project kan een totaalpakket samengesteld worden; van het eerste ontwerp tot en met de algehele realisatie. De stichting geeft verder gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van kunst in de publieke ruimte, cultuurtoerisme, recreatieve voorzieningen, ruimtelijke ontwikkeling, burgerparticipatie en zelfwerkzaamheid.

De afgelopen jaren hebben we in samenwerking met diverse gemeenten en inwoners ook een aantal mooie projecten in onze eigen regio mogen ontwikkelen zoals het Speeleiland in het Stadspark en een Amfitheater met muziekkoepel in het Groen voor Rood park in Delfzijl, het Mammoetpad in de Heemtuin in Muntendam en het Speelbos Vos & Bos in Sappemeer, waar een nieuwbouw- en een achterstandswijk samenwerken en samen spelen.